Ter inspiratie: “The greatest speach ever made”

Aan alle vaders en broeders to be, ter inspiratie: “The greatest speech ever” Charlie Chaplin.

Voor iedereen: “Een werkbare definitie van integratie”


Hoewel ik integratie een verschrikkelijk woord vind, heb ik lang gezocht naar een definitie waar we als Vaders Actief iets mee kunnen. Tot vandaag werd ik hierin teleurgesteld. Ik denk mede omdat ik me geen gelukkig beeld van een geïntegreerd mens kon voorstellen. Niet in een huwelijk waarbij ik een soort hermafrodiet voor me zag waarin de man en vrouw, ondanks een geslaagde integratie, vechten om de opperste heerschappij over hunner gezamenlijk lichaam en geest. Laat staan dat alle mensen in “de Nederlander” zouden kunnen worden geïntegreerd. Tevens biedt het idee dat als mensen Nederlands spreken, er geen extremisme onder de Nederlandse zon zou zijn, weinig hoop. De moordenaar van Pim Fortuyn, maar ook Karst uit het Gelderse Huissen spraken immers goed Nederlands. Dus hoe storend dit Niet Nederlands spreken ook is, het voorkomt niets en is dus een weinig zinvolle reactie op dit soort ‘on’-Nederlandse gebeurtenissen.

Vandaar mijn blijdschap over deze definitie: “Een persoon is geïntegreerd, als deze een evenwichtig web van loyaliteiten in zijn of haar leven heeft gesponnen, die met elkaar de loyaliteit aan de Nederlandse samenleving ondersteunen”. De bedenker Bart Brandsma, schrijver van het boek “De hel, dat is de ander” voegt hieraan toe dat het zinloos is om één van deze loyaliteiten afzonderlijk te meten, want een enkele draad, hoe stevig, hoe dik of hoe lang dan ook, is voor een spin nooit genoeg om een volledig web te weven. Deze definitie is werkbaar vanwege het feit dat deze iedereen bevraagt zowel wat betreft intentie als gedrag. De vraag is namelijk waar liggen jouw loyaliteiten? Vrijgezellen en vaders/moeders, werkenden en niet-werkenden, (hang)jongeren en ouderen, gelovigen en niet-gelovigen, allochtone en autochtone Nederlanders zullen deze vraag gemiddeld anders beantwoorden. Ook wordt de mate van tevredenheid enigszins meetbaar, want deze zal afhangen van hoe het individu zich ontwikkelt t.o.v. zijn, haar, loyaliteiten. Een 2e vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “denk je dat je een goede vader bent?” of “word je gewaardeerd als werknemer van….?”

Het project “Vaders Actief” beantwoordt deze vragen niet, maar doet een oproep aan alle Vaders en via de vaders ook aan moeders, kinderen enz. ,want “SAMEN LEVEN, IS SAMEN ACTIEF ZIJN”, voor kinderen, voor moeders, voor ouderen, voor de buurt, voor de stad, voor Arnhem. Opdat we samen als Arnhemmers een evenwichtig web van loyaliteiten aan de samenleving weten te weven, dat voldoende groot en flexibel is om met de uitdagingen voor de 21ste eeuw om te kunnen gaan.

Rob van Sprang
Stichting Ezelshoren/Vaders Actief

2012 Voorbij: Een terugblik van Vaders Actief

Opnieuw zijn 3 generaties in 2012 actief geweest: kinderen, ouders en opa’s en oma’s! Dit natuurlijk omdat Vaders het voortouw namen. Ook voor vrouwen trouwens! Denk bijvoorbeeld aan de Moederdag Matjes Markt.

Vaders Actief bestaat inmiddels 4 jaar uit een hechte groep vaders in het Arnhemse Broek en vaders die een beetje als los zand deelnemen. Vaders die vaak meer gericht zijn op het Arnhemse of zelfs Nederlandse. Hieronder een kort overzicht van de highlights in 2012!

Highlights 2012:
^ Vaders Actief wordt gekopieerd in Nijmegen, opgericht samen met tandemwelzijn;
^ 8 Uur overwerk voor het Goede doel, “8UO”
^ Opening van “Bijenhotel Vitezzz”te Sonsbeek;
^ Burendag: “skaten en eten”;
^ Benefietconcert Musis 9 oktober;
^ “Abrams roeping”, de dag waarop Moslims en Christenen samen het offerfeest vierden;
^ 12 12 2012 lancering “wijthorbecke”.

Kijken we iets verder terug dan denk ik dat het fair is te stellen dat we veel hebben bereikt. Niet alleen vanwege onze inzet, maar vooral ook vanwege de tijdgeest! We hadden wind mee. De komende jaren dient zich een echter een andere tijd aan. Een tijd waarbij we hopelijk veel plezier gaan hebben van wat hebben gedaan en bereikt, maar gezien de bezuinigingen steeds minder zullen doen. Ikzelf ga me vooral inzetten voor de KANSENfabriek waarin we met KANSENkaarten gaan proberen mensen: vaders, moeders en kinderen te faciliteren bij het geven en natuurlijk het ontvangen. Het gaat om wederkerigheid en dat kan naar mijn idee ook gewoon zonder geld.

Iedereen, het beste voor 2013!

26-27 Oktober Wintertijd Challenge

“Hoera, vandaag is het vrijdag 21 juni! De dag die je wist dat zou komen, de dag waarop de zomer begint!” U bent vast buiten aan het genieten van deze prachtige dag. Toch wil ik u vragen het tijdstip waarop de winter weer beginnen zal, vast in de agenda te zetten. Het gaat om de nacht van 26 op 27 oktober, tussen 02.00.00 en 02.00.01! Ik vraag u dit niet, omdat u daarom extra gaat genieten van de zon en waarschijnlijk de zomervakantie, maar ik vraag u dit omdat ik met u wil afspreken 1 seconde erna te gaan (hard)lopen. Het is voor een goed doel. Voor kinderen met een spierziekte. En eh, het vindt plaats te Papendal in een uur dat eigenlijk niet “echt” bestaat. Het is namelijk een uur precies tussen de zomer- en wintertijd en telt niet mee. Deelnemen kost je dus feitelijk geen tijd. Na één uur wordt de klok teruggezet en heb je iets gedaan in een recordtijd van slechts 1 “echte” seconde! Bijvoorbeeld afstand gewandeld, stappen gezet of -zoals wij gaan doen- heel hard 2 kilometer gelopen.

Goed vaders, deze actie gaat dus gebeuren midden in de nacht van 26 op 27 oktober, tussen 02.00.00 en 02.00.01! Geen gemakkelijke tijd om sportief records te verbreken. Sommige mensen hebben zelfs weerstand om ’s nachts uit bed te komen zeker als het wat koud is of wordt. Bedenk dan dat veel ouders van spierzieke kinderen elke nacht enkele keren uit bed moeten om hun kindje te verleggen. Deze spierzieke kinderen kunnen dat zelf niet meer! En ja, dan is 1 nacht van de 365 nachten ’s nachts je bed uitkomen natuurlijk niet echt een prestatie.

Ik zou dus zeggen: “Kom in actie en geef je op via Wintertijdchallenge.nl! en maak net als ik een sponsoraccount aan!”.

Tot in de wintertijd,
Rob van Sprang
(06-25075803)

PS Mij gewoon sponsoren is dus ook een optie!

Voetbaltoernooi Thialf

18 Oktober gingen de Vaders weer actief op pad! Een voetbaltoernooi op Thialf stond op het programma dankzij Richard krajicek, het Sportbedrijf, Sponsor Chico’s place en natuurlijk de Vaders. 20 Ploegen namen deel en leverden sportief hun prestatie! In het bijzonder willen we hier noemen Oguzhan voor zijn inzet bij de organisatie!

12 Mei, geen MMM

Na 4 jaar Moederdag Matjes Markt dit jaar geen MMM in het Broek. De vaders gaan gewoon de dames in hun eigen kring verwennen en laten het gezamenlijk verwennen over aan anderen.

Leuk om te vermelden is dat Sevval, de zangeres van het Moederdag liedje -zie Moederdag Matjes Markt- dit jaar de 2e ronde heeft bereikt bij de X-factor. Ze zit in de groep van Ali B en zong haar eigen geschreven liedje hello. Een liedje dat ieders Vaders Actief hert -ook dat van Ali B- sneller deed bonken, luister maar eens.

Aan iedereen een fijne Moederdag!

13 Februari “Brainstorm in het T-Huis”

Wat betekent verbroedering voor jou? Het antwoord op deze vraag is wellicht voor iedereen een andere, toch gaan we proberen al deze gedachten, gevoelens en ideeën samenhangend vorm te geven op de “Dag van de verbroedering”, 15 juni Park Presikhaaf. Samen en vanuit gelijkwaardigheid, dat is de uitdaging!

Voorlopig programma donderdag 13 februari:
19.00 Inloop
19.30 Inspiratie
20.00 Reactie ronde “ieder voor zich”
20.30 Verbroedering rond thema’s
21.00 Aanzet tot “gezamenlijke actie”
21.30 Uitloop

Locatie: T-Huis Park Presikhaaf

Wilt u mee verbroederen en doen verbroederen, laat ons via ezelshoren@gmail.com weten dat je R bij bent!

Een fijne feestdagen en het beste voor 2014,
Rob van Sprang
(In opdracht van broeders: Micheal Liem Kon Tja, Wim Peters, Orhan, Israfil en Halil)

15 Juni: “dag van de verbroedering”.

In de aanloop naar de Dag van de verbroedering organiseerden we in “T-Huis” een brainstorm sessie met het thema: “Wat betekent verbroedering voor jou? Het antwoord op deze vraag -ten minste daar gingen we vanuit- zou wellicht voor iedereen anders zijn. Daarom vonden we het aanvankelijk erg spannend al deze gedachten, gevoelens en ideeën samen te voegen, te verbinden, tot één samenhangend programma voor de “Dag van de verbroedering”, 15 juni Park Presikhaaf.

Samen en vanuit gelijkwaardigheid, dat was de uitdaging en bleek feitelijk niet zo moeilijk. De gasten hadden ieder voor zich namelijk best hetzelfde idee over het verbroederen! Een aantal voorbeelden uit deze plaksessie: “samen muziek maken, elkaar groeten, gewoon hallo zeggen, elkaar blijven uitnodigen (ook zij die R in het T-Huis niet bij waren), open deuren, dansen, verhalen vertellen, R voor de Ander willen zijn, KANSEN geven, een plek creëren waar iedereen zich welkom voelt en/of kan (speed)daten en broederschap vertalen naar kunst. Bijvoorbeeld door het maken van een boom, tafel of het beschilderen van een doek/steen.

Kortom, er was/is onder deze circa 32 verbroederaars genoeg draagvlak voor een gezamenlijk programma! Voor de flyer en de aanvraag bij het Wijkplatform Presikhaaf is dit ook noodzakelijk. Hieronder een samenvattende de opzet:

EEN PODIUM met kleurrijke artiesten uit alle windstreken die hun opkomst en optreden inleiden met de slogan: “HEY BROTHER“. Ieder in een andere taal, maar op de melodie van de Zweedse band “Avicii”.

Tevens gaan we met een aantal broeders en zusters een eigen HEY BROTHER-tekst schrijven in verschillende talen van Hé Broerke tot Merhaba Kardesim, de input hiertoe hebben we donderdag al gekregen. Dit wordt het lied, waarmee we Arnhemmers gaan uitnodigen en dat blijven doen! Ook voor de verbroeder-evenementen in de aanloop naar de 15 juni: 21 maart het zwemmen en 11 mei het tafels maken “Creatie in de mixer”. Voor deze activiteiten geldt namelijk ook dat ze 100% vrij toegankelijk zijn.

Het podium zal geopend worden door GASTVROUW Maria Mazarakis “Maria Mazarakis” met het lied van Trijntje Oosterhuis: “Ken je mij, wie ken je dan?”. En zij zal de andere zingende gasten hartelijk verwelkomen op het podium, ten minste dat ga ik haar vragen.

ACTIVITEITEN We gaan (volks)dansen, (voet)ballen -dit alles natuurlijk bij voldoende budget- touwtrekken (zaklopen), knutselen en schilderen, beter gezegd: kunst maken. Wij denken hierbij aan (grote) kleurrijke stenen waarmee we in de vorm van een cirkel een soort stone hedge gaan maken. Een monument zoals dat van de Stichting Roses for Children, “internationale monument”, maar dan op kleine schaal en 100% samen met en door Arnhemse kinderen gemaakt!”

MATJES- en ROMMELMARKT Langs de IJssel en tussen de pergola’s gaat ieder voor zich van alles verkopen. Van eten uit eigen keuken tot overbodige huisraad tot kunst en ….. De verkoop op de matjes gaan we vanuit de alom “Ome Joops Tour Bus-” organiseren en is gratis. Iedereen neemt ten slotte ook een eigen matje mee! Voor de verkoop aan de kramen rekenen we voor een kraam circa 30 euro, deze opbrengst gaat -verminderd met de kosten voor de kramen en de eventuele kosten van de vergunning- naar een GOED DOEL: “de Dierenambulance en/of het Dierenasiel”.

Een TENT met VERHALEN vertelt door bijvoorbeeld de leden van de “Dutch Connection”, zie theaterstuk “As I left my father’s house” dat zij ook bij de opening van de Rozet hebben voor gedragen! Een warme plek waar broeders zelf hun verhaal mogen doen, verhalen worden verteld uit kinderboeken en het (speed)daten met het thema: KANSEN, gaat plaatsvinden.

Verder hopen we het geheel natuurlijk KLEURRIJK aan te kleden met LUCHTKUSSEN, BALLONNEN enzovoort. Het volledige programma, waartoe dit een eerste aanzet is, gaat landen in de kleurrijke flyer met daarin op de achtergrond alle op de 13e gefotografeerde verbroederaars.

Wordt vervolgd,…

PS: Moederdag, zondag 11 mei, is de flyer klaar om vanaf Park Sonsbeek via alle verbroederaars aanwezig bij: ““Creatie in de mixer”, verspreid te worden. Tevens kunt u hier o.a. het verbroederbrood testen gemaakt door Arnhems de leukste bakker, “Tom van Otterloo”. Dit brood zal bestaan uit alle denkbare broden: Turks, Indiaans ….

Aon tafel met Gemeenten en sleutelfiguren

“ de Kracht van het verbinden”
Met dit overleg wil de Gemeente verbinding leggen tussen allochtone sleutelfiguren en het gemeentelijke beleid. Hierbij staat het delen van kennis met elkaar centraal. Tijdens een aantal bijeenkomsten willen we over een aantal thema’s met elkaar van gedachten wisselen en elkaars kennis en ervaring gebruiken

Deelnemers: Dhr A. Cheng, Dhr. B. Budak, Dhr. W. Shapour, Dhr. R. van Sprang, Dhr. O. Ahboek, Mevr. J., Badloe, Dhr. Pika Nendissa, Dhr. M. Liem-Kon-Tja, Dhr. C. Kohinor

11 Mei Moederdag: “Creatie in de Mixer”

Samen met de initiatiefgroep van Creatie in de Mixer gaan we van 13 uur tot 17 uur in het Bezoekerscentrum Sonsbeek een tafel maken waarin het alle gedachten rond verbroederen een plek gaan krijgen.

Deze tafel gaon we maken van rest- en afvalhout -zoals we ook een aantal jaar geleden de Vaders Actief Tafel hebben gemaakt- en werken we af onder een doorzichtige epoxylaag. Het blijkt namelijk dat deze Vaders Actief Tafel mensen ondanks hun verschillen blijft verbinden en dus een prima manier is om te verbroederen en deze verbroederboodschap ongoing te verspreiden. De tafel gaat daarom na Park Presikhaaf 15 juni “de Dag van de verbroedering” blijvend op reis naar andere locaties waar deze boodschap betekenis gaat krijgen. Hierbij kun je denken aan bemiddeling bij conflicten op de werkvloer, in een buurthuis of zelfs een politieke partij.

Wil je mee timmeren, laat het me dan even weten?

Rob van Sprang
Ezelshoren@gmail.com
(06-25078503)