asd asdsa f
Uncategorized

Het offerfeest en het offermaal

0 39

Het offerfeest en offermaal is volbracht! 125 Mensen namen deel en God heeft het aanvaard, tenminste dat zou je kunnen veronderstellen door de blije gezichten van mensen. Maar ja, wat wil je met zo een heerlijke maaltijd traditioneel-binnen-gereden door Restaurant Troya!

Hieronder nog ff de tekst van Rob van Sprang van de Stichting Ezelshoren! Hij was door de zenuwen en onwennigheid met de microfoon moeilijk te verstaan:

Abrams roeping (Abrams calling)
Abram hoorde een stem en luisterde (Abram heard a voice and lisent), Abram had een droom en zag (Abram had a dream and saw), Abram “een mens gelijk u en ik” gehoorzaamde (Abram human like you and me obeyed). Dit was niet makkelijk (this was not easy), dit was tot topsport: een training in vertrouwen en in geloof (sport at the highest level: a training off confidence and in Faith). Abram ging op weg naar Godsbelofte (Abram went holding on to Gods promise). Soms in een rechte lijn ( sometimes in a straigh line), (but more often) maar vaker, met vallen en opstaan (falling and rising again). Een voorbeeld gesteld voor ons vaders en vaders in wording (An example to us Fathers or fathers to be)! (He was succesfull at last and God gave him his new name: Abraham/Ibrahim) Tenslotte was hij Succesvol en God gaf hem zijn nieuwe naam: Abraham/Ibrahim, “Vader der volker, –vader der vaderen-“ (Father of many people, father of fathers) dit is waarom Vaders Actief en de Stichting Ezelshoren hem 27 oktober wil eren door het offer (this why Fathers be Activ and the foundation “donkeys have ears” honour him and his offering on 27th of oktober).

About the author / 

Rob van Sprang

Leave a Reply