asd asdsa f
Uncategorized

Reactie op de Gelderlander van 6 februari

0 132

Tot nu toe had ik bedacht de storm maar wat voorbij te laten trekken. Maar ja, dat wordt gezien de berichtgeving in de Gelderlander wel steeds wat lastiger. Hieronder een korte reactie!

Vaders Actief is/was voor mij een oproep aan vaders om actief te worden op de plek waar je in Arnhem woont/leeft en voor de mensen om je heen. En ja, roepen, dat blijf je niet eindeloos doen. Sommige vaders luisteren “worden actief”, anderen zijn het al of worden het nooit! Dat roepen ben ik persoonlijk eind 2012 gestopt! Vandaar dat ik vanuit de Stichting Ezelshoren geen nieuwe subsidie heb aangevraagd, ook niet voor een groep Arnhemse vaders die graag als Vereniging/Stichting verder wil. Wel heb ik samen met de Gemeente gezocht naar mogelijkheden om op wijkniveau in het Arnhemse Broek samen met het Sportpunt ‘t Arnhemse Broek verschillende activiteiten door te zetten o.a. het volleyballen op de zondagavond in de Symfonie. Uitspraken hierover laat ik echter liever aan anderen, omdat ik hierbij niet langer actief betrokken ben. Maar zo stellig uitsluiten als de Gelderlander dat doet, dat de activiteiten van deze groep vaders niet meer financieel ondersteunt zullen worden, zal ik zeker niet doen. Tevens zou ik, indien ik weer zin krijg om ergens te roepen: “Vaders Actief”, zomaar weer voor een Vaders Actief activiteit geld aan kunnen vragen.

Wat mij echter stoorde in het artikel, was wat anders! Orhan krijgt inderdaad per jaar 1.000 euro vrijwilligersvergoeding, maar als iemand dat krijgt moet je ook vermelden waarvoor, namelijk: de zaterdag en zondag openstelling/beheer van de Symfonie! Dat is per keer 12,5 euro aangezien de symfonie 80 keer per jaar -vanwege de inzet van de vaders- open is geweest. Open voor iedereen waar zeker op de zaterdagavond vooral door de jeugd rond 16 jaar veel gebruik van wordt/werd gemaakt. Rijnstad kreeg hiervoor in opdracht van het Wijkplatform in de jaren voorafgaand per jaar 130.000 euro en toch lukte het hen niet om structureel op zaterdagen en zondagen open te gaan. Kortom, je kunt op verschillende niveaus kijken naar dit verhaal en niet met iedere bril krijg je dezelfde indruk: “Vader Orhan, leeft van subsidie”. Het is zelfs officieel zo dat deze bijdrage aan de beheerfunctie gebonden is en overgedragen wordt aan een andere vader wanneer Orhan op een avond andere verplichtingen heeft en deze functie niet vervult.

Ezelshoren,
Rob

About the author / 

Rob van Sprang

Leave a Reply