asd asdsa f
Nieuws

Resultaten T-Huis

0 28

In de aanloop naar de Dag van de verbroedering organiseerden we in “T-Huis” een brainstorm sessie met het thema: “Wat betekent verbroedering voor jou? Het antwoord op deze vraag -ten minste daar gingen we vanuit- zou wellicht voor iedereen anders zijn. Daarom vonden we het aanvankelijk erg spannend al deze gedachten, gevoelens en ideeën samen te voegen, te verbinden, tot één samenhangend programma voor de “Dag van de verbroedering”.

Samen en vanuit gelijkwaardigheid, dat was de uitdaging en bleek feitelijk niet zo moeilijk. De gasten hadden ieder voor zich namelijk best hetzelfde idee over het verbroederen! Een aantal voorbeelden uit deze plaksessie: “samen muziek maken, elkaar groeten, gewoon hallo zeggen, elkaar blijven uitnodigen (ook zij die R in het T-Huis niet bij waren), open deuren, dansen, verhalen vertellen, R voor de Ander willen zijn, KANSEN geven, een plek creëren waar iedereen zich welkom voelt en/of kan (speed)daten en broederschap vertalen naar kunst. Bijvoorbeeld door het maken van een boom, tafel of het beschilderen van een doek/steen.

Kortom, er was/is onder deze circa 32 verbroederaars genoeg draagvlak voor een gezamenlijk programma! Voor de flyer en de aanvraag bij het Wijkplatform Presikhaaf is dit ook noodzakelijk. Hieronder een samenvattende de opzet:

EEN PODIUM met kleurrijke artiesten uit alle windstreken die hun opkomst en optreden inleiden met de slogan: “HEY BROTHER“. Ieder in een andere taal, maar op de melodie van de Zweedse band “Avicii”.

Tevens gaan we met een aantal broeders en zusters een eigen HEY BROTHER-tekst schrijven in verschillende talen van Hé Broerke tot Merhaba Kardesim, de input hiertoe hebben we donderdag al gekregen. Dit wordt het lied, waarmee we Arnhemmers gaan uitnodigen en dat blijven doen! Ook voor de verbroeder-evenementen in de aanloop naar de Dag: 21 maart het zwemmen en 11 mei het tafels maken “Creatie in de mixer”. Voor deze activiteiten geldt namelijk ook dat ze 100% vrij toegankelijk zijn.

Het podium zal geopend worden door GASTVROUW Maria Mazarakis “Maria Mazarakis” met het lied van Trijntje Oosterhuis: “Ken je mij, wie ken je dan?”. En zij zal de andere zingende gasten hartelijk verwelkomen op het podium, ten minste dat ga ik haar vragen.

ACTIVITEITEN We gaan (volks)dansen, (voet)ballen -dit alles natuurlijk bij voldoende budget- touwtrekken (zaklopen), knutselen en schilderen, beter gezegd: kunst maken. Wij denken hierbij aan (grote) kleurrijke stenen waarmee we in de vorm van een cirkel een soort stone hedge gaan maken. Een monument zoals dat van de Stichting Roses for Children, “internationale monument”, maar dan op kleine schaal en 100% samen met en door Arnhemse kinderen gemaakt!”

MATJES- en ROMMELMARKT Langs de IJssel en tussen de pergola’s gaat ieder voor zich van alles verkopen. Van eten uit eigen keuken tot overbodige huisraad tot kunst en ….. De verkoop op de matjes gaan we vanuit de alom “Ome Joops Tour Bus-” organiseren en is gratis. Iedereen neemt ten slotte ook een eigen matje mee! Voor de verkoop aan de kramen rekenen we voor een kraam circa 30 euro, deze opbrengst gaat -verminderd met de kosten voor de kramen en de eventuele kosten van de vergunning- naar een GOED DOEL: “de Dierenambulance en/of het Dierenasiel”.

Een TENT met VERHALEN vertelt door bijvoorbeeld de leden van de “Dutch Connection”, zie theaterstuk “As I left my father’s house” dat zij ook bij de opening van de Rozet hebben voor gedragen! Een warme plek waar broeders zelf hun verhaal mogen doen, verhalen worden verteld uit kinderboeken en het (speed)daten met het thema: KANSEN, gaat plaatsvinden.

Verder hopen we het geheel natuurlijk KLEURRIJK aan te kleden met LUCHTKUSSEN, BALLONNEN enzovoort. Het volledige programma, waartoe dit een eerste aanzet is, gaat landen in de kleurrijke flyer met daarin op de achtergrond alle op de 13e gefotografeerde verbroederaars.

Wordt vervolgd,…

PS: Moederdag, zondag 11 mei, is de flyer klaar om vanaf Park Sonsbeek via alle verbroederaars aanwezig bij: ““Creatie in de mixer”, verspreid te worden. Tevens kunt u hier o.a. het verbroederbrood testen gemaakt door Arnhems de leukste bakker, “Tom van Otterloo”. Dit brood zal bestaan uit alle denkbare broden: Turks, Indiaans ….

About the author / 

Rob van Sprang

Leave a Reply